Információk

Itt találhatók meg csoportosítva az adatjellegű információink

Ebben a menüben szerepelnek kategóriákba csoportosítva a számadatokkal és értékekkel jellemezhető információink. A bal oldali menün az alábbi kategóriák közül lehet választani:

Repülőtér
Ez a szekció tartalmazza a repülőtér pontos adatait. Ilyen adatok például a pályairány, pályaméretek, pályaburkolat, használatos frekvencia, stb.

Klub
Ebben a menüben láthatók a repülőklubra vonatkozó adatok, mint például annak postai címe, elérhetőségei, és egyéb tudnivalói.